Att turerna kring huruvida ett amorteringskrav på bostadslån ska införas har varit många och långa, något som gjort att det börjat spekuleras om ett krav verkligen kommer att ställas, och det har man nu fastslagit att det kommer – om än med vissa ändringar i utformningen från hur originalförslaget först såg ut.

betalar med svenska kronorI januari förra året trodde man att ett införande av ett amorteringskrav var stundande då Finansinspektionen meddelat detta och satt datum för införande den 1 augusti 2015. Så att en kapplöpning till bankerna drog igång är föga förvånande och till exempel tidningar såsom Expressen skrev en rad tips-artiklar på hur man skulle gå till väga för att få banken att lämna bästa möjliga bolån till en. Men amorteringskravets införande stoppades, men det gjorde däremot inte prisrusningen på landets bostäder och därför var man från Finansinspektionens sida ivriga på att formulera om amorteringskravet för att kunna införa detta så småningom utan breda protester – och det är här vi står i dagsläget. Nu menar Finansinspektionen att ett införande den 1 juni 2016 är helt klart att göras, något som bland annat Svenska Dagbladet var snabba med att informera om.

Nu införs amorteringskravet

Amorteringskravet är klart att införas menar Finansinspektionen och nu med en del förändringar. Bland annat kommer personer med befintliga lån bli tvungna att amortera på sina tilläggslån likadant som övriga bolånetagare eller så får de välja att amortera av lånet inom en tioårsperiod och ett tak för värdering av huset sätts på fem år med undantag från om en ”avsevärd värdeförändring” gjorts, skriver Veckans Affärer. Det innebär att bankerna och långivare ställs inför att implementera dessa ändringar, vilka fram tills nu varit frivilliga att införa. Och vill man få det absolut bästa lånet kan det vara bra att låta en expert förhandla åt en och det kan man få hjälp med av hos consector.se som i videon nedan aslöjar lite om hur de kan hjälpa dig till bästa lånvillkoren.