Har du koll på dina finanser, eller vi kanske istället ska fråga hur har du koll på dina finanser. Genom strängare penningtvättsregler och skärpta kontroller blir det svårare att förskingra pengar och gömma dem utomlands oskattade i skatteparadis. Men, det är som sagt mänskligt att fela, och av den anledningen har man tagit till något som kallas för självrättelse, eller frivillig rättelse, vilket betyder att om man inser att man inte deklarerat har man chans att säga till om det och då överföra sina tillgångar till en kapitalförsäkring i Sverige och då bara beskattas med avkastningsskatt. Detta är något man ser stigit oerhört den senaste tiden och är då även något som de Svenska bankerna tjänar på. Vill du ha ännu mer ingående information så läs mer om självrättelse här.

Dags att flytta hem pengarna

Vi kan även läsa i SvD att nu  får de rika rådet att flytta hem sina pengar innan alla sekretess försvinner från utlandet och man blir ”avslöjad” och med det får ta sitt straff. Här kan man då krypa till korset och förekomma genom att redovisa sitt kapital och med det ta ett kliv över rutan med fängelse. Men varför händer detta nu? Jo, länderna är rädda för att skatteparadisen ska hålla pengar för terrorister och man öppnar därav upp mer och mer.

”Den här policyförändringen får nu effekter för de svenskar som har gömt pengar utomlands och de senaste veckorna har många skattekonsulter märkt att allt fler förmögna svenskar kommer till dem för att få hjälp med att komplettera gamla deklarationer.” (läs mer)

Så, vet du av dig att du ruvar på en mörk guldgruva bör du gräva fram den frö att få behålla en del och din frihet.