Om man har för avsikt att köpa sin egen bostad istället för att hyra den är det många olika aspekter man måste ha i åtanke. Marknaden kan kännas lite osäker och det är mycket man måste ta ställning till om man bestämmer sig för att investera i fastigheter. Man kan välja att köpa en lägenhet eller en egen villa. Man måste också fundera över om man skall köpa en äldre bostad, ett så kallat renoveringsobjekt, eller om man skall satsa på en lite modernare bostad. Om man är en händig människa som inte har tummen mitt i handen kan man satsa på att renovera sin egen villa. Här måste man dock ta med i beräkningen att även om man gör jobbet själv i stora drag tillkommer ofta stora materialkostnader. Man måste gör mycket exakta kalkyler för att komma fram till en framtida boendekostnad.

Man bör också ha i åtanke att ränteläget kan förändras på sikt. Det har, historiskt sett, inte varit ovanligt med räntor på tolv procent och även om räntan idag är mycket låg kan den kostnaden raskt förändras. Fastighetsmarknaden svänger också i cykler och man får vara beredd på att om man köper sin fastighet då den marknaden är överhettad kan man förlora pengar och man måste sälja när värdet på fastigheter försämras.