När man har möjlighet att faktiskt investera lite pengar gäller det att komma underfund med vad som lämpar sig bäst att satsa på. Det är inte alltid helt enkelt att hitta den optimala investeringen, men man vill naturligtvis få ut så mycket som möjligt av sina investeringar. Det gäller att undersöka var i utvecklingscyklerna man befinner sig. När börsen står som högst och företagen går för högvarv är det kanske inte lika intressant att investera i aktier eller fonder. Visserligen är framtidstron då mycket hög och många människor köper aktier. Om man har möjlighet att låta sina investerade pengar vara uppbundna en längre period är det ofta inget problem. Men, om man har för avsikt att redan efter något år plocka ut sina aktiepengar kan risken vara stor att man gör det i en period av lågkonjunktur. Detta innebär då naturligtvis en förlust istället för en vinst.

Om man har möjlighet att låta investeringen stå kvar i en längre period kan det alltid vara intressant att se över möjligheten att investera i fastigheter eller skog. Historiskt sett tjänar man alltid pengar på sådana investeringar, men det handlar ofta inte om snabba klipp. Om man inte är så insatt i aktie- eller fastighetsmarknaden kan det många gånger löna sig att ta hjälp av expertis. Det kan vara en nog så bra investering.