Ett lagerbolag är ett aktiebolag som aldrig haft någon verksamhet och innehar startkapitalet på 100 000, och får inte understiga detta. Som i vilket bolag som helst ska det finns en ansvarig revisor som i sin auktoriserade roll ska granska bland annat årsredovisningen. Styrelsen för bolaget ska minst bestå av en styrelseledamot och en suppleant. Minst en person i bolaget ska vara folkbokförd inom Sveriges gränser. Lagerbolaget har ett organisationsnummer som går att använda sig av direkt.

Den största fördelen att använda sig av ett lagerbolag är hur din verksamhet kan få en snabb och effektiv start där du slipper vänta på den långa registreringsperioden som vanligtvis hade följts av ett aktiebolags uppstartande. 50% av alla aktiebolag som startas är lagerbolag och har som syfte att hjälpa andra nystartade bolag och de som startar dessa bolag är ofta advokat och/eller redovisningsbyråer.

Kraven som ställs på dessa bolag är ofta lika höga som det vore vilket aktiebolag som helst och måste följa aktiebokslagen och aktiebolagsförordningen. Likadant gäller för de revisorintyg som visar att bolaget har ett kapital.
Bra att tänka på är ännu en gång att vara säker på att startkapitalet inte understiger det givna startbeloppet, då det är brottsligt att låna under detta belopp och detta kan ge dig böter eller fängelse på till 1 år.

Efter att du lagt dessa saker på minne, är det bara ta steget rakt ut och starta upp bolaget. Förhoppningsvis ger det sig stora fördelar och vinster på sikt, var bara noga med att inte falla i fällorna. En webbsida värd att besöka om man har som syfte att hitta ett lagerbolag är www.lagerbolagdirekt.se. Där kan man hitta ytterligare tips och råd inför dessa val.