Bra ledare är alltid eftertraktade, inte minst i tider av ekonomisk kris. Det finns ledarskapsutbildningar på många olika nivåer, från Civilförsvarsförbundets utbildningar för ungdomar till utbildningar som vänder sig till chefer på hög nivå i näringslivet eller i den offentliga sektorn.

Budgetvarianten av att gå en ledarskapsutbildning är att se samtliga avsnitt av the Office, både den brittiska och den amerikanska versionen, och sedan göra precis tvärt om mot vad cheferna, spelade av Ricky Gervais respektive Steve Carrell, gör där.

Men man kan behöva lite mer kunskaper än bara de i hur man inte ska göra. Framför allt är det viktigt att träna på olika scenarion som kan uppstå, och inte minst på att se tecken på att en kris är i vardande, så att den kan avvärjas innan den hinner bli ett reellt problem för verksamheten. Denna typ av träning får man främst om man kontaktar ett företag som arbetar med utbildningar inom detta segment.