När det kommer till ekonomi på företag är det viktigt att man har kompetent personal som hanterar detta, genom att kontakta ett rekryteringsföretag i stockholm så har man större chans att finna rätt person, samtidigt som det tar mindre tid från ens andra arbetsuppgifter. Mer hur rekryterar egentligen företagen i framtiden? Om detta skriver vi bland annat om idag.

Affärskvinna kvadratiskI en artikel som vi hittar i Dagens Industri kan vi läsa om hur företag mer och mer använder sig av sociala medier när det kommer till att rekrytera. Andelen företag som gör så ökar stadigt och det ser inte ut att avta. Det gör att det blir viktigare att se kompetens i digitala kanaler, som på LinkedIn eller till och med Facebook. Samtidigt som detta stiger i popularitet så minskar användandet av Arbetsförmedlingen, det är nämligen den rekryteringsväg som företag i en stor enkät anser fungerar allra sämst. Inte ett så bra betyg alltså.

Och eftersom att många håller sig uppdaterade genom sociala medier är det dessutom allt viktigare för företag att vårda sitt varumärke och sin image samt att veta hur man rekryterar via sociala medier.

Nya rekord i rekryteringen hos Migrationsverket

Några som slagit rekord i sin rekrytering är myndigheten Migrationsverket, som i spåren av flyktingkrisen har anställt flertalet nya på sina kontor runt om i landet. I Sundsvalls Tidning kan vi läsa om hur det bara i år har nyanställts 38 personer i just Sundsvall. Och det är bara början. Bland de som börjar är det utbildade socialsekreterare, handläggare och socionomer. Det är den kraftiga ökningen av ensamkommande flyktingbarn som gjort att behovet av mer personal blivit så väldigt högaktuellt och brådskande. De olika avdelningarna på Migrationsverket som fördelar de nyrekryterade mellan sig är asylprövningsenheten, mottagningsenheten och tillståndsprövningsenheten.