Hur många ärenden anmäldes till Ekobrottsmyndigheten 2017 jämfört med 2016? Och varför tar det mer och mer tid för myndigheten att utreda ärendena?

Behöver du anlita advokat?

När en person eller ett företag är misstänk för ekobrott är det vist att anlita jurister som kan företräda en. Olsson Lilja Advokater är en advokatbyrå med inriktning på just brottmål och har varit ombud i flera av Sveriges största och mest uppmärksammade brottmål. De har lång erfarenhet av just ekobrott.

Större och mer komplexa ekobrottsärenden

I Svenska Dagbladet går det att läsa om hur Ekobrottsmyndigheten, EBM får allt mer ärenden på sitt bord och under förra året (2017) inkom hela  7 104 stycken att lösa. Det är faktiskt en ökning på närmare 22 procent från fjolåret 2016 då ”bara” 5 810 ärenden inkom. Dessutom tar det så att det tar längre tid att utreda brotten, utredningstiden i genomsnitt är hela 32 procent längre än vad den var året innan. Det beror på att ärendena är större och mer komplexa, enligt Ekobrottsmyndigheten själva.

Dagar i genomsnitt för genomströmningstid per ärende

2017: 271

2016: 205

2015: 181

2014: 248

Källa: Svenska Dagbladet

Forum, Svenska Akademien och ekobrott

SVT går det att läsa om hur kulturprofilens verksamhet Forum nu har blivit anmält för ekobrott. Det var tidigare i år som det inkom en polisanmälan rörande Svenska Akademien och dess koppling till kulturcenen Forum, polisen lämnade sedermera över ärendet till EBM. Myndigheten utreder brott som sorteras som bokföringsbrott, skattebrott och finansbrott. Det pågår fortfarande en förundersökning kring detta och det väntas bli klart någon gång under nästa år, förmodligen på vårkanten. Enligt en advokatutredning har Akademien givit ekonomiskt stöd till denna kulturscen, som i medier länge har kallats för ”klubben”, trots att denna verksamhet misstänks ha bedrivits i strid med bokföringslag och skattelagstiftning. Sedan 1994 har Svenska Akademien delat ut minst 4,7 miljoner kronor i form av olika priser till personer som framträtt och det var inte förrän i förra november som man kapade sitt ekonomiska stöd till Forum, efter anklagelserna om sexuella trakasserier.