Att driva ett företag idag innebär nästan alltid att verksamheten utsätts för en stor konkurrens. Med ett bra affärssystem går det att nå nya kunder. På så vis kan företagets omsättning höjas snabbt, och konkurrenskraften hos företaget förbättras.

crmGenom att välja Upsales på https://www.upsales.com/sv/ kan du skapa en samsyn i ditt säljteam. Företagets försäljningsprognoser kan baseras på fakta i stället för magkänsla. När du använder systemet från Upsales får du kontroll över din säljprocess och kan stänga affärer med större effektivitet och förutsägbarhet.

Hitta ett system för ditt företag

Vid val av ett affärssystem är det klokt att välja ett som:

  • Gör det möjligt att koppla ihop affärssystemet med företagets redan existerande system
  • Underlättar för företaget att maximera sin potential vad gäller merförsäljning till företagets befintliga kunder
  • Låter ditt företag boka en demo med företaget som står bakom affärssystemet, för att få en tydlig bild av det nya systemets fördelar

Att köpa in ett nytt affärssystem är en stor investering för små och mellanstora företag skriver SvD Näringsliv. När du gör en korrekt investering kan du förbättra produktiviteten och höja företagets omsättning. Men om du gör en felaktig investering kan det orsaka stora problem i företaget och ge höga kostnader. För att investera rätt är det klokt att tänka framåt. Ställ dig frågan vilka krav som systemet kommer att behöva uppfylla inom fem års tid. Då vet du att investeringen kommer att löna sig även över tid.

Skydda företagets data

När du väljer affärssystem är det också viktigt att tänka på datasäkerheten skriver IDG. Dagens säkerhetskrav är inte anpassade till mindre företag. Det är viktigt att säkerheten uppfyller alla prestandakrav, samtidigt som den inte tynger ner personalen och affärssystemen med onödig administration. Anledningen till att det är nödvändigt att skydda företagets data är att svenska företag har stöldbegärliga tjänster och affärsmodeller. De små företagen levererar mycket forskning och utveckling runt om i världen. Även den nya datasäkerhetslagen är viktig att hålla i åtanke. De nya EU-reglerna ställer krav på företag vad gäller lagring av personuppgifter. Om dessa krav inte uppfylls kan företagen få höga böter skriver Dagens Nyheter.