Inom EU är det möjligt att kräva lika lön för lika arbete, både för inhemska och utländska arbetare. Och på Island har man blivit först i världen med att lägga fram ett lagförslag om att det ska vara lika lön för lika arbete. Likaså i Tyskland finns lagförslag i syfte att bättre kvinnors lön. Men visst finns fler sätt än lagar för att skapa likalön för lika arbete – och det är genom skräddarsydda löneprogram.

Skillnaden mellan män och kvinnors löner är ett omdebatterat ämne sedan länge, men nu börjar man se krafttag för att ändra på detta runt om i världen. Både på Island och i Tyskland har man till exempel lagt fram lagförslag för att säkerställa jämställda löner, men riktigt där är vi inte än i Sverige. Och frågan är om det ens är behövligt? Här har man i stället hittat andra vägar för att bättre jämställdheten mellan män och kvinnors löner, och ett populärt verktyg som används är specialanpassade och skräddasydda löneprogram. Genom att outsourca HR- och löneadministration kan man nämligen säkerställa att likvärdiga arbetsuppgifter ger samma pott i lönekuvertet utan hänsyn till kön, och genom att göra på så vis kan verksamheten fokusera på sin kärnverksamhet. Ett exempel på sådan tjänst erbjuds bland annat av Aditro, som skriver följande på sin sajt:

”Aditro Pay är ett löneprogram som är paketerad i en enkel och översiktlig lösning för dig som söker en optimerad lönetjänst. Alla företag är unika, därför paketerar vi Aditro Pay utifrån ditt behov.” läs mer om Aditro här.

Jämställd lön i EU

Att implementera ett lönesystem är en god bit på väg mot ett mer jämställt samhälle, det är en sak som är säker. Men i vissa länder behöver fler åtgärder en så och ett exempel på sådant lad är Tyskland. Där är kvinnors löner markant lägre än mäns vilket gjort att man helt enkelt tvingats lagstadga en förändring för att komma till rätta med detta. Enligt en mätning 2015 var glappet hela 22 procent i lön mellan kvinnor och män, och genom att införa lagändringen vill man nu minska detta glapp som också kan jämföras med EU:s genomsnitt på 16,3 procent i skillnad – Tyskland har med andra ord ett större glapp i löner än vad övriga medlemsländer har, och det är ju inte riktigt rimligt. Det är dock inte bara på medlemslandsnivå som förändringar i löner och jämställdhet behövs, och det är något som nu uppmärksammats via en förändring av EU:s så kallade utstationeringsdirektiv. Enligt Regeringen har man nämligen möjliggjort för att såväl inhemska som utländska arbetstagare ska kunna kräva lika lön när de utför samma arbete. Hur detta ska genomföras kommer bestämmas av en särskild som fått i uppgift att ta fram lagförslag på hur dessa nya EU-regler ska kunna genomföras i Sverige.